پنجره استخر روباز.

- 2021-08-04-


نام مورد پروژه:پنجره استخر روباز.

زمان مورد پروژه: 2019/9/26

کشور: آفریقای جنوبی

مقدمه: اندازه پانل آکریلیک پنجره 6000*1950 میلی متر ، ضخامت 160 میلی متر است.