کیفیت زندگی Kingsign است
پس از همکاری، یک عمر راضی است

ماموریت Kingsign: راضی‌ترین تامین‌کننده برای مشتریان باشید و در عین حال شادی مادی و معنوی همه کارکنان را دنبال کنید.

Kingsign Vision: تبدیل شدن به تامین کننده شماره 1 مواد اکریلیک

ارزش های Kingsign: نهایی، درون نگری، خلوص، بهبود، احترام، بردباری، صداقت و امانتداری، نوع دوستی، دستاوردهای صد ساله