پروژه هتل زیر آب Ningbo.

- 2021-08-03-


نام آکواریوم: پروژه زیر آب هتل Ningbo.

زمان آکواریوم: 2021/4/29

کشور: چین

مقدمه: سوئیت دوبلکس 111-141 متر مربع دارای چشم اندازی زیر آب است که از طریق پنجره های آکریلیک شفاف مشاهده می شود.